ดูดวงความรัก

 

ดวงชะตา หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดชีวิตของคน หรือสัตว์ ตลอดจนบ้านเมือง อาจกล่าวได้ว่า ดวงชะตา ของแต่ละบุคคล หรือแต่ละชีวิต หรือแต่ละสถานที่ย่อมมีความแตกต่างกันไป ตามช่วงเวลา, ระยะเวลาที่ชีวิต หรือสิ่งเหล่านั้นกำเนิดขึ้รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก็มีผลต่อ ดวงชะตา เช่นกัน จะเห็นว่าหลาย ๆ คนนิยมตรวจสอบ ดวงชะตา ของตนเอง หรือสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่  ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทราบพื้นฐานความเป็นมาของ ดวงชะตา ตลอดจนข้อมูลในอนาคต หรือที่เรียกกันว่า ชะตากำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น มามาคำนวณหาทางปรับแก้ที่ดีที่สุด เพื่อการดำรงอยู่ในทางที่เหมาะที่ควรในอนาคต ซึ่งเราหลาย ๆ คนคงจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเสริมดวง, การผูกดวง ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิต

 

ความรัก เป็นความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพัน (attachment) ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้า  ในบริบททางปรัชญา ความรักเป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักเป็นแก่นของหลายศาสนา อย่างเช่นในวลี “พระเจ้าเป็นความรัก” ของศาสนาคริสต์ หรืออากาเปในพระวรสารในสารบบ  ความรักยังอาจอธิบายได้ว่าเป็นพฤติกรรมต่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจ หรือความเสน่หา

 

ดูดวงความรัก เป็นศาสตร์ของการพยากรณ์อนาคตของปรากฏการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยมีเครื่องมือหลักนั้นก็คือผู้ที่จะทำนายต้องมีความรู้เรื่องตำแหน่งและการโคจรของดาว เพื่อที่จะเอามาทำการผูกดวงแล้วตีความ  ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการดูดวง ด้วยวิธีอื่นๆ อย่าง ดูลายมือ กราฟชีวิต การถอดไพ่ เซียมซีพวกนั้น จึงจะเห็นว่าศาสตร์ด้านนี้ต้องมีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ประกอบเป็นสำคัญ

 

การดูดวงเป็น กิจกรรมเพื่อรับรู้ดวงชะตาของบุคคลหรือสถานที่ เช่นดวงเมืองเพื่อจะรับทราบข้อมูลในอนาคตตามแต่ความเชื่อและขอคำแนะนำในการตัดสินใจ การดูดวงจะมีคำทำนายเป็นผลลัพธ์ ผู้ที่ทำนายเรียกว่า หมอดู และผู้ที่ถูกดูเรียกว่า เจ้าชะตา การดูดวงมีมาแต่ครั้งโบราณ แม้กระทั่งยามออกรบ ก็จะดูดวงชะตาว่าควรรบหรือไม่ การดูดวงถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างหนึ่ง

ปัจจุบันการดูดวงมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งเรื่องส่วนใหญ่ที่นิยมนำมาดูดวง คือ เนื้อคู่ความรัก หน้าที่การงาน การศึกษาการค้า และ การเงิน

 

อนาคตถูกกำหนดไว้แล้วจริงหรือ?

การดูดวงคือศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล บางคนเชื่อว่าเป็นความวิเศษ บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การดูดวงก็ยังเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปในทุกยุคทุกสมัย และในทุกๆ ประเทศ เพราะแน่นอนใครๆ ก็ย่อมอยากรู้อนาคตของตัวเอง แท้จริงแล้วการดูดวงคือศาสตร์แห่งอนาคตหรือเป็นเพียงกุศโลบายเครื่องเตือนใจให้มนุษย์เท่านั้น อาจทำให้มนุษย์รู้สึกสบายใจขึ้น หรือรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่สามารถแก้ไขได้  คอยให้คำปรึกษาในแต่ละเส้นทาง เพื่อประกอบการตัดสินใจของตนเองในกรณีมี2ทางเลือก เราเองก็คงอยากรู้ว่าเมื่อเราเลือกอีกทางหนึ่ง ชีวิตจะเป็นเช่นไร และเลือกอีกทางจะเป็นอย่างไร ทางไหนจะดีกว่ากัน หรือทางไหนจะแย่กว่ากัน