ดูดวง ชื่อ

 

หลายคนเวลาพบอุปสรรค หรือปัญหาต่าง คงจะเคยสงสัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมหรือบรรเทาปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้บ้าง คุณเชื่อหรือไม่ว่า “ชื่อ” สามารถมีผลกับชีวิตของคุณได้ อาจจะเป็นผลดี หรืออาจจะเป็นอุปสรรค หากเรารู้เท่าทัน เราก็อาจสามารถรับมือกับมันได้ ไม่ว่าชื่อของแต่ละคนสามารถนำมาวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคนๆนั้นได้ โดยจะวิเคราะห์ตัวอักษรแต่ละตัวให้มีค่าเป็นตัวเลข และนำกำลังของตัวอักษรมารวมค่ากัน ก็จะได้เลขที่มีความหมายค่ะ ซึ่งถ้าความหมายออกมาดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าความหมายที่วิเคราะห์แล้วออกมาไม่ดีก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อนะคะ แต่ควรปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิต

 

ศาสตร์การตั้งชื่อบุคคลมีอยู่หลายศาสตร์หลายวิชา เช่น ทักษาปกรณ์ หรือหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 , ตุ๊กตาไขนาม , ดาววาสนา , อังคะวิชา-มหาภูติ ,อักษรเทพเจ้า ผีหลวง หลาวเหล็ก , ผูกดวงลัคนา ดูดาวเด่นเสีย , ผูกดวงเลข 7 ตัว ดูดาวเด่นเสียในภพต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลากหลายตำรา ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ หรือความเชี่ยวชาญของผู้ตั้งชื่อ

 

การตั้งชื่อค้นหาชื่อมงคลจะวิเคราะห์โดยเน้นทักษาปกรณ์เป็นหลัก เสริมด้วยตำราที่นิยมใช้กันคือ เลขศาสตร์ , อายตนะ-มหายตนะ การเลือกหลายศาสตร์หลายตำราร่วมกัน กฎเกณฑ์เงื่อนไขก็จะเพิ่มขึ้นทำให้หาชื่อที่เป็นตามข้อกำหนดแต่ละตำราแทบไม่ได้เลย ดังนั้นการตั้งชื่อบุคคลจะยึดหลักตามเหมาะสมก็น่าจะเพียงพอแล้ว

 

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึด ทักษาปกรณ์ เป็นหลัก ต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร , อายุ , เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น ห้ามอักษร วรรคกาลกิณี โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมาย คําแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2-4 พยางค์ มีตัวอักษร ,สระในวรรค/ทักษาอื่นๆรวมกันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม อายตนะ 6 ดูว่าผลว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

 

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

 

บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ

 

อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข

 

เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชา  กล้าหาญ หนักแน่น เข้มแข็ง

 

ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา

 

มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร เรื่องเงินๆทองๆ

 

อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม  แรงจูงใจ ทิฐิมานะ

 

มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ

 

กาลกิณี โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย ความเหน็ดเหนื่อย  ห้าม นำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

 

สำหรับชื่อดีนามมงคล หรือการวิเคราะห์ชื่อ ในเวบไซต์ มายโหรา.คอม แห่งนี้ จะวิเคราะห์เน้นภูมิทักษาตามโบราณาจารย์ เป็นหลักพร้อมการวิเคราะห์ ทํานายชื่อตามหลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ไว้ให้ด้วยแล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และทำนายชื่อได้เลย